Biblioteka turystyczna

PUBLIKACJE RÓŻNE
autor: Zdzisław Preisner

„Lodowce”- Wiedza Powszechna seria Omega, 1995

 

 

 

 

„ABC Świat” Encyklopedia geograficzna - (współautorstwo) - Wydawnictwo Kurpisz (10 tomów), 1998-2000

 

"Podstawy geografii fizycznej” – podręcznik do geografii dla liceum, współautorstwo, O. W. “Turpress”, 2003

 

 

 

 

 

 

„Geografia Polski” – podręcznik do geografii dla liceum, współautorstwo, O.W. „Turpress”, 2003